Avgifter

Läkarbesök 200 kr

Distriktssköterska 100 kr

Uteblivet besök eller sen avbokning 400 kr. Avbokning måste ske 24 timmar innan besök.